ยินดีต้อนรับ โรงเรียนสำเร็จวิทยา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
     

กิจกรรมภายใน
ร.ร.สำเร็จวิทยา

   วันพ่อ-วันแม่
   วันไหว้ครู
   วันวิชาการ
   วันสุนทรภู่
   วันกีฬาสี
   วันสำคัญทางศาสนา
   ค่ายวิทยาศาสตร์

   ค่ายพระพุทธบุตร
   ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด

   ทัศนศึกษา
    เลือกตั้งประธาน น.ร.

กิจกรรมการแสดงละครวันสุนทรภู่

25 - 26 มิถุนายน 2555

สังข์ทอง ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีลักษณะของละครนอก มีตัวละครที่เป็นรู้จักกันเป็นอย่างดี คือ เจ้าเงาะซึ่งคือพระสังข์ กับนางรจนา เนื้อเรื่องมีความสนุกสนานและเป็นนิยม จึงมีการนำเนื้อเรื่องบางบทที่นิยม ได้แก่ บทพระสังข์ได้นางรจนา เพื่อนำมาประยุกต์เป็นการแสดงชุด รจนาเสี่ยงพวงมาลัย

สังข์ทองเป็นเรื่องที่ได้มาจากสุวรรณสังขชาดก เป็นหนึ่งใน ชาดกพุทธประวัติ เป็นนิทานพื้นบ้านในภาคเหนือและภาคใต้โดยที่สถานที่ที่กล่าวถึงเนื้อเรื่อง ในสังข์ทอง กล่าวคือเล่ากันว่า

  • เมืองทุ่งยั้งเป็นเมืองท้าวสามล อยู่ในบริเวณใกล้วัดมหาธาตุเนื่องจากมีลานหินเป็นสนามตีคลีของพระสังข์
  • ส่วนในภาคใต้ เชื่อว่าเมืองตะกั่วป่าเป็นเมืองท้าวสามล มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อว่า "เขาขมังม้า" เนื่องจากเมื่อพระสังข์ตีคลีชนะได้ขี่ม้าข้ามภูเขานั้นไป

 

สังข์ทอง ตอน  รจนาเสี่ยงพวงมาลัย
นำแสดงโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

        ในประจำทุกปีช่วงวันที่ 26 มิ.ย. จะมีกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ และในปีการศึกษานี้ก็เช่นเดียวกัน
ร.ร.สำเร็๋จวิทยาได้จัดกิจกรรม ตั้งแต่ 22 - 26 มิ.ย. ตลอดทั้งสัปดาห์มีการประกวดเขียนตามคำบอก คัดลายมือ
อ่านทำนองเสนาะ เขียนเรียงความ อ่านข่าว ฯลฯ ซึ่งนักเรียนตั้งแต่ประถม - มัธยม ได้แสดงความสามารถกันอย่าง
เต็มที่ ท่ามกลางผู้ชมที่แน่นขนัด
         อีกหนึ่งการแสดงละครเวที เรื่องสังข์ทอง ตอนรจนาเสี่ยงพวงมาลัยซึ่งจัดแสดง 2 รอบ ในวันที่ 25 -26 มิ.ย.
แสดงในช่วงเวลา 11.45 น. - 12.40 น.


ควบคุมการแสดง
คุณครูวัลลีย์ ศิริมัย , ครูมาโนช เชยประเสริฐ