ประกาศรับสมัครนักเรียนเพิ่ม

ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (SP) รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
2 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   
   ผลคะแนนการสอบข้อเขียน รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์  ตารางเวลาสัมภาษณ์

Leave a Comment