ประกาศกำหนดวันเปิดเรียน ปี 2563

โรงเรียนสำเร็จวิทยากำหนดจัดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

Leave a Comment