โรงเรียนสำเร็จวิทยาที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬา BMX RACING ชิงแชมป์ประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาของโรงเรียนสำเร็จวิทยาที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬา BMX RACING ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563

1. ด.ช.ณัฐเศรษฐ์  ดวงวิเชียร  อ.2/4 รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 5 ปีชาย

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 สนามที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 สนามที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 สนามที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 สนามที่ 4 จังหวัดสุโขทัย

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คลาส B สนามที่ 5 จังหวัดชัยนาท

2. ด.ช.รัฐพล  ดวงวิเชียร  ป.2/7 รุ่นยุวชนอายุ 8 ปีชาย

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 สนามที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 สนามที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 คลาส B สนามที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 สนามที่ 4 จังหวัดสุโขทัย

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 สนามที่ 5 จังหวัดชัยนาท

– รางวัลถ้วยรางวัลคะแนนรวม 5 สนาม อันดับที่ 3

3. ด.ญ.ณฐมน  อินเทพ ป.2/9 รุ่นยุวชนอายุ 7 ปีหญิง

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สนามที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สนามที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สนามที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สนามที่ 4 จังหวัดสุโขทัย

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สนามที่ 5 จังหวัดชัยนาท

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ คะแนนรวม 5 สนาม คะแนนเต็ม 96 คะแนน

4. ด.ญ.พรนภัส  แท่นทอง ป. 3/10 รุ่นยุวชนอายุ 9 ปีหญิง

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 สนามที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 8 สนามที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 7 สนามที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 สนามที่ 5 จังหวัดชัยนาท

5. ด.ช.พชร  หอมประไพ ป. 4/9 รุ่นยุวชนอายุ 9 ปีชาย

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 7 สนามที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 คลาส B สนามที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3คลาส B สนามที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 6 สนามที่ 5 จังหวัดชัยนาท

6. ด.ช.พัสกร  แท่นทอง ม.1/1 รุ่นยุวชนอายุ 12 ปีชาย

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 สนามที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 สนามที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 สนามที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่5 สนามที่ 5 จังหวัดชัยนาท

– รางวัลถ้วยรางวัลคะแนนรวม 5 สนาม อันดับที่ 4

7. นายอนุรักษ์ ภูอกิจ ม.3/6 รุ่นยุวชนอายุ 15 ปี ชาย

            – รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 7 สนามที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 6 สนามที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 สนามที่ 4 จังหวัดสุโขทัย

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 สนามที่ 5 จังหวัดชัยนาท

– รางวัลถ้วยรางวัลเกียรติยศคะแนนรวม 5 สนาม อันดับที่ 4

8. ด.ช.นฤเบศ  พึ่งเชื้อ ม.3/10 รุ่นยุวชนอายุ 15 ปีชาย

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 สนามที่ 1 สนามจังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 สนามที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 สนามที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 สนามที่ 4 จังหวัดสุโขทัย

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 สนามที่ 5 จังหวัดชัยนาท

– รางวัลถ้วยรางวัลคะแนนรวม 5 สนาม อันดับที่2

Leave a Comment