ประกาศกำหนดวันเปิดเรียน ปี 2563

โรงเรียนสำเร็จวิทยากำหนดจัดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่ม
ประกาศกำหนดวันเปิดเรียน ปี 2563

ประกาศเรื่องการจอดรถของผู้ปกครองช่วงเปิดเทอม

ประกาศเรื่องการจอดรถของผู้ปกครองช่วงเปิดเทอม เนื่องจากโรงเรียนมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนในการคัดกรอง COVID-19    ในช่วงเปิดเทอมนี้จึงไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนำรถยนต์มาจอดภายในโรงเรียน   ผู้ปกครองสามารถนำรถไปจอดได้ที่ลานจอดรถหน้าค่ายทหาร และบริเวณตลาดนัดคลองถม    

อ่านเพิ่ม

ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โรงเรียนขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียน จากเดิมวันที่ 16 เมษายน -  8 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 7-20 พฤษภาคม  2563  ในวัน เวลาราชการ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.srvschool.ac.th

อ่านเพิ่ม
ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา 2563

ประกาศเลื่อนการจำหน่ายหนังสือและเครื่องแบบนักเรียน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โรงเรียนขอเลื่อนการจำหน่ายหนังสือและเครื่องแบบนักเรียน จากเดิมวันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2563 นักเรียนสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.srvschool.ac.th

อ่านเพิ่ม

ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงศึกษาธิการให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนจึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียน จากเดิมวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  นักเรียนสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.srvschool.ac.th

อ่านเพิ่ม
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศยกเลิกการแจกผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศยกเลิกการแจกผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2562

เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โรงเรียนขอยกเลิกการแจกผลการเรียนในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และขอแจ้งผลการเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์  โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ www.srvschool.ac.th ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่ม

การมอบทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์

การมอบทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ นับว่าเป็นโครงการที่โรงเรียนเราจัดทำต่อเนื่องทุกปี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและสนับสนุนนักเรียนที่มีความประพฤติดี โดยในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้น ป.1 ถึง ม.3 จำนวน 30ทุน รวมเป็นเงิน 99,690บาท

อ่านเพิ่ม
การมอบทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์

ออกบูทแสดงนิทรรศการทางการศึกษาเนื่องในวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก

    ดร.ศรายุธ พูลทรัพย์ พร้อมคณะครูและนักเรียน เป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแก้ว ร่วมออกบูทแสดงนิทรรศการทางการศึกษาเนื่องในวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOL…

อ่านเพิ่ม

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพิ่ม (เลื่อนออกไปวันที่ 8 พฤษภาคม 2563)

โรงเรียนสำเร็จวิทยา   (โทร 08-6815-2776, 0-3723-1218, 0-3723-3066 ต่อ 0) กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้น เตรียมอนุบาล (2 ขวบขึ้นไป) จนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม  ถึง 8 พฤษภาคม 2563  (ปิดทำการระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน) ระดับชั้น อายุ วันเกิด เตรียมอนุบาล 2 ปี ขึ้นไป เกิดก่อน 17 พ.ค. 61 อนุบาล 1 3 ปี ขึ้นไป เกิดก่อน 17 พ.ค. 60 อนุบาล 2 4 ปี ขึ้นไป เกิดก่อน 17 พ.ค. 59         ค่าใช้จ่ายนักเรียนเตรียมอนุบาล และอนุบาล…

อ่านเพิ่ม
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพิ่ม (เลื่อนออกไปวันที่ 8 พฤษภาคม 2563)
งานกีฬาสี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ประจำปี 62

งานกีฬาสี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ประจำปี 62

กีฬาสี เป็นกิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินหรือเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต รวมไปถึงกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดโดยความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน และระบบคะแนน กีฬาสีในโรงเรียนมีจุดประสงค์หลักเลยคือให้เด็กต่างห้องต่างชั้นเรียน ได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมรวมกันนอกเหนือจากการเรียน เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะในโรงเรียนมากขึ้น และสามารถช่วย…

อ่านเพิ่ม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสำเร็จวิทยาได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณความดีของสุนทรภู่ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นกวีเอกของไทยและของโลก โดยให้นักเรียนเห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การคัดลายมือ การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง การแต่งบทกลอนต่างๆ การประกวดเรียงความ และการแสดงละครเวที [useyourdrive dir="16w2AXhbE07yfwu9Zn6WI1DZRR2KnAgMO" mode="gallery" viewrole="administrator|editor|author|…

อ่านเพิ่ม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562
กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู

วันครูตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เริ่มต้นจากการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี พ.ศ.2499 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศ โดยมีใจความสำคัญสื่อถึงพระคุณของคุณครู เพราะครูเป็นผู้ให้แสงสว่าง ให้ความรู้และชี้นำทางให้ลูกศิษย์ จึงควรมี “วันครู” เกิดขึ้นเพื่อให้บรรดาลูกศิษย์ได้แสดงความเคารพ สักการะต่อครูผู้มีพระคุณ เช่นเดียวกับวันตรุษหรือวันสงกรานต์ ที่เป็นประเพณีในการระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ให้กำเนิด คุ…

อ่านเพิ่ม

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพิ่ม

ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (SP) รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ2 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ      ผลคะแนนการสอบข้อเขียน รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์  ตารางเวลาสัมภาษณ์

อ่านเพิ่ม
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพิ่ม