ประกาศ รายชื่อนักเรียน ปี 64

ประกาศ รายชื่อนักเรียน ปี 64

รายชื่อนักเรียน ปี 64 สามารถ download ในรูปแบบ PDF ตาม link ด้านล่าง ตารางชื่อ นรติดประกาศ ป.1ดาวน์โหลด ตารางชื่อ นรติดประกาศ ป.2ดาวน์โหลด ตารางชื่อ นรติดประกาศ ป.3ดาวน์โหลด ตารางชื่อ นรติดประกาศ ป.4ดาวน์โหลด ตารางชื่อ นรติดประกาศ ป.5ดาวน์โหลด ตารางชื่อ นรติดประกาศ ป.6ดาวน์โหลด ตารางชื่อ นรติดประกาศ ม.1ดาวน์โหลด ตารางชื่อ นรติดประกาศ ม.2ดาวน์โหลด ตารางชื่อ นรติดประกาศ ม.3ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่ม

เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้น เตรียมอนุบาลจนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสำเร็จวิทยา   (โทร 08-6815-2776, 0-3723-1218, 0-3723-3066 ต่อ 0) กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้น เตรียมอนุบาล (2 ขวบขึ้นไป) จนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  ถึง 7 พฤษภาคม 2564  (ปิดทำการระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน) ระดับชั้นอายุวันเกิดเตรียมอนุบาล2 ปี ขึ้นไปเกิดก่อน 17 พ.ค. 62อนุบาล 13 ปี ขึ้นไปเกิดก่อน 17 พ.ค. 61อนุบาล 24 ปี ขึ้นไปเกิดก่อน 17 พ.ค. 60 ค่าใช้จ่ายนักเรียนเตรียมอนุบาล และอนุบาล เตรียมอนุบาล  ค่าเทอม  2,000 บาท/เทอม  …

อ่านเพิ่ม
เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้น เตรียมอนุบาลจนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศ หยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศ หยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศ หยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 ถึง 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่ม

ผลการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนสำเร็จวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสำเร็จวิทยาได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียนขึ้น  โดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย ส่งเสริมการเป็นผู้นำ และการพัฒนาการทำงานเป็นทีม  ซึ่งกำหนดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีสิทธิ์ออกเสียง  ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ได้แก่ เด็กหญิงศรัณย์ภร  เวียงย่างกุ้ง ผู้สมัครหมายเลข 4 จากพรรคดีสำเร็จ ได้รับคะแนนเสียง 635 คะแนน …

อ่านเพิ่ม
ผลการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนสำเร็จวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสำเร็จวิทยาที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬา BMX RACING ชิงแชมป์ประเทศไทย

โรงเรียนสำเร็จวิทยาที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬา BMX RACING ชิงแชมป์ประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาของโรงเรียนสำเร็จวิทยาที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬา BMX RACING ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 1. ด.ช.ณัฐเศรษฐ์  ดวงวิเชียร  อ.2/4 รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 5 ปีชาย - รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 สนามที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี - รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 สนามที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี - รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 สนามที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี - รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 สนามที่ 4 จังหวัดสุโขทัย - …

อ่านเพิ่ม

ประกาศกำหนดวันเปิดเรียน ปี 2563

โรงเรียนสำเร็จวิทยากำหนดจัดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่ม
ประกาศกำหนดวันเปิดเรียน ปี 2563

ประกาศเรื่องการจอดรถของผู้ปกครองช่วงเปิดเทอม

ประกาศเรื่องการจอดรถของผู้ปกครองช่วงเปิดเทอม เนื่องจากโรงเรียนมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนในการคัดกรอง COVID-19    ในช่วงเปิดเทอมนี้จึงไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนำรถยนต์มาจอดภายในโรงเรียน   ผู้ปกครองสามารถนำรถไปจอดได้ที่ลานจอดรถหน้าค่ายทหาร และบริเวณตลาดนัดคลองถม    

อ่านเพิ่ม

ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โรงเรียนขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียน จากเดิมวันที่ 16 เมษายน -  8 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 7-20 พฤษภาคม  2563  ในวัน เวลาราชการ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.srvschool.ac.th

อ่านเพิ่ม
ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา 2563

ประกาศเลื่อนการจำหน่ายหนังสือและเครื่องแบบนักเรียน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โรงเรียนขอเลื่อนการจำหน่ายหนังสือและเครื่องแบบนักเรียน จากเดิมวันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2563 นักเรียนสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.srvschool.ac.th

อ่านเพิ่ม

ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงศึกษาธิการให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนจึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียน จากเดิมวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  นักเรียนสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.srvschool.ac.th

อ่านเพิ่ม
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศยกเลิกการแจกผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศยกเลิกการแจกผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2562

เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โรงเรียนขอยกเลิกการแจกผลการเรียนในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และขอแจ้งผลการเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์  โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ www.srvschool.ac.th ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่ม

การมอบทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์

การมอบทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ นับว่าเป็นโครงการที่โรงเรียนเราจัดทำต่อเนื่องทุกปี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและสนับสนุนนักเรียนที่มีความประพฤติดี โดยในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้น ป.1 ถึง ม.3 จำนวน 30ทุน รวมเป็นเงิน 99,690บาท

อ่านเพิ่ม
การมอบทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์

ออกบูทแสดงนิทรรศการทางการศึกษาเนื่องในวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก

    ดร.ศรายุธ พูลทรัพย์ พร้อมคณะครูและนักเรียน เป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแก้ว ร่วมออกบูทแสดงนิทรรศการทางการศึกษาเนื่องในวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOL…

อ่านเพิ่ม

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพิ่ม (เลื่อนออกไปวันที่ 8 พฤษภาคม 2563)

โรงเรียนสำเร็จวิทยา   (โทร 08-6815-2776, 0-3723-1218, 0-3723-3066 ต่อ 0) กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้น เตรียมอนุบาล (2 ขวบขึ้นไป) จนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม  ถึง 8 พฤษภาคม 2563  (ปิดทำการระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน) ระดับชั้น อายุ วันเกิด เตรียมอนุบาล 2 ปี ขึ้นไป เกิดก่อน 17 พ.ค. 61 อนุบาล 1 3 ปี ขึ้นไป เกิดก่อน 17 พ.ค. 60 อนุบาล 2 4 ปี ขึ้นไป เกิดก่อน 17 พ.ค. 59         ค่าใช้จ่ายนักเรียนเตรียมอนุบาล และอนุบาล…

อ่านเพิ่ม
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพิ่ม (เลื่อนออกไปวันที่ 8 พฤษภาคม 2563)