ประกาศ รายชื่อนักเรียน ปี 64

รายชื่อนักเรียน ปี 64 สามารถ download ในรูปแบบ PDF ตาม link ด้านล่าง

เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้น เตรียมอนุบาลจนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสำเร็จวิทยา   (โทร 08-6815-2776, 0-3723-1218, 0-3723-3066 ต่อ 0)

กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้น เตรียมอนุบาล (2 ขวบขึ้นไป) จนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  ถึง 7 พฤษภาคม 2564  (ปิดทำการระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน)

ระดับชั้นอายุวันเกิด
เตรียมอนุบาล2 ปี ขึ้นไปเกิดก่อน 17 พ.ค. 62
อนุบาล 13 ปี ขึ้นไปเกิดก่อน 17 พ.ค. 61
อนุบาล 24 ปี ขึ้นไปเกิดก่อน 17 พ.ค. 60

ค่าใช้จ่ายนักเรียนเตรียมอนุบาล และอนุบาล

 • เตรียมอนุบาล  ค่าเทอม  2,000 บาท/เทอม  ค่าที่นอน  250 บาท (เก็บครั้งเดียว)  ค่าอุปกรณ์สร้างสรรค์ศิลปะ 500 บาท (เก็บครั้งเดียว)  รวม 2,750 บาท  (เทอม 2  =  2,000 บาท)
 • อนุบาล 1  ค่าเทอม  1,700 บาท/เทอม  (ถ้าเบิกได้ ค่าเทอม = 2,130 บาท)  ค่าที่นอน  250 บาท (เก็บครั้งเดียว) ค่าอุปกรณ์สร้างสรรค์ศิลปะ  500 บาท(เก็บครั้งเดียว)  ค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ  200 บาท (เก็บครั้งเดียว)  รวม 2,650 บาท  (เทอม 2  =  1,700 บาท)
 • อนุบาล 2  ค่าเทอม  1,700 บาท/เทอม  (ถ้าเบิกได้ ค่าเทอม = 2,130 บาท)  ค่าที่นอน  250 บาท (เก็บครั้งเดียว) ค่าอุปกรณ์สร้างสรรค์ศิลปะ  500 บาท(เก็บครั้งเดียว)  รวม 2,450 บาท  (เทอม 2  =  1,700 บาท)
 • อนุบาล 3  ค่าเทอม  1,700 บาท/เทอม  (ถ้าเบิกได้ ค่าเทอม = 2,130 บาท)   ค่าอุปกรณ์สร้างสรรค์ศิลปะ
        500 บาท  (เก็บครั้งเดียว)  รวม 2,200 บาท (เทอม 2  =  1,700 บาท)
 • ค่าอาหารกลางวัน (กรณีที่ผู้ปกครองให้กินอาหารกับโรงเรียน) เทอม 1 = 1,750 บาท, เทอม 2 = 1,400 บาท
 •  

ค่าใช้จ่ายนักเรียนประถมและมัธยม

 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3  ค่าเทอม  1,700 บาท/เทอม  (ถ้าเบิกได้ ค่าเทอม = 1,870 บาท)  
        ค่าเรียนว่ายน้ำ  300 บาท/ปี รวม 2,000 บาท    (เทอม 2  =  1,700 บาท)  เรียนคอมพิวเตอร์ฟรี
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ค่าเทอม  1,870 บาท/เทอม เรียนคอมพิวเตอร์ฟรี
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ค่าเทอม  1,450 บาท/เทอม  ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 300 บาท/เทอม
     รวม 1,750 บาท

 

การชำระเงินในวันที่สมัคร

 • เตรียมอนุบาล : ชำระเงินค่าเทอม, ที่นอน, และอุปกรณ์สร้างสรรค์  รวม 2,750 บาท
 • อนุบาล 1 : ชำระเงินค่าที่นอน, อุปกรณ์สร้างสรรค์ศิลปะ, และค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ  รวม 950 บาท
 • อนุบาล 2 : ชำระเงินค่าที่นอน, อุปกรณ์สร้างสรรค์ศิลปะ รวม 750 บาท
 • อนุบาล 3 : ชำระเงินค่าอุปกรณ์สร้างสรรค์ศิลปะ 500 บาท

¹  ประถมและมัธยม : ไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันที่สมัคร  

 • สำหรับค่าเทอมชั้น อ.1 – ม.3  สามารถชำระได้ตั้งแต่ วันเปิดเทอม จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล :

1. สำเนาทะเบียนบ้าน ของ น.ร., บิดา, และ มารดา  

2. สำเนาสูติบัตรของ น.ร. 

3. สำเนาบัตรประชาชน ของ บิดา และมารดา 

4. รูปถ่าย ของ น.ร.  1 ใบ (ใช้รูปถ่ายเล่นได้)

 • ระดับประถมและมัธยม :

1. สำเนาทะเบียนบ้าน ของ น.ร., บิดา, และ มารดา   

2. สำเนาสูติบัตร ของ น.ร.
3. สำเนาบัตรประชาชน ของ บิดา และมารดา 

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป 

5. หลักฐานผลการเรียน และหนังสือแจ้งย้ายจากโรงเรียนเดิม  (สามารถนำมาให้ในภายหลังได้)

อนุบาล: เปิดเรียนวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564   ประถมและมัธยม: เปิดเรียนวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

เปิดขายหนังสือ และชุดนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน เป็นต้นไป  (วันเสาร์ เปิดครึ่งวันเช้า)

 

ประกาศ หยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศ หยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 ถึง 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

ผลการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนสำเร็จวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสำเร็จวิทยาได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียนขึ้น  โดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย ส่งเสริมการเป็นผู้นำ และการพัฒนาการทำงานเป็นทีม  ซึ่งกำหนดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีสิทธิ์ออกเสียง  ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ได้แก่ เด็กหญิงศรัณย์ภร  เวียงย่างกุ้ง ผู้สมัครหมายเลข 4 จากพรรคดีสำเร็จ ได้รับคะแนนเสียง 635 คะแนน จากนักเรียนที่มาใช้สิทธิ์จำนวน 2,067 คน พรรคที่ได้คะแนนรองลงมา ได้แก่ พรรคสามัคคี ส.ร.ว. ได้รับคะแนนเสียง 493 คะแนน และพรรคที่จะร้อม ได้รับคะแนนเสียง 293 คะแนน

วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  คือ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

โรงเรียนสำเร็จวิทยาที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬา BMX RACING ชิงแชมป์ประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาของโรงเรียนสำเร็จวิทยาที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬา BMX RACING ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563

1. ด.ช.ณัฐเศรษฐ์  ดวงวิเชียร  อ.2/4 รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 5 ปีชาย

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 สนามที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 สนามที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 สนามที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 สนามที่ 4 จังหวัดสุโขทัย

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คลาส B สนามที่ 5 จังหวัดชัยนาท

2. ด.ช.รัฐพล  ดวงวิเชียร  ป.2/7 รุ่นยุวชนอายุ 8 ปีชาย

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 สนามที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 สนามที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 คลาส B สนามที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 สนามที่ 4 จังหวัดสุโขทัย

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 สนามที่ 5 จังหวัดชัยนาท

– รางวัลถ้วยรางวัลคะแนนรวม 5 สนาม อันดับที่ 3

3. ด.ญ.ณฐมน  อินเทพ ป.2/9 รุ่นยุวชนอายุ 7 ปีหญิง

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สนามที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สนามที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สนามที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สนามที่ 4 จังหวัดสุโขทัย

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สนามที่ 5 จังหวัดชัยนาท

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ คะแนนรวม 5 สนาม คะแนนเต็ม 96 คะแนน

4. ด.ญ.พรนภัส  แท่นทอง ป. 3/10 รุ่นยุวชนอายุ 9 ปีหญิง

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 สนามที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 8 สนามที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 7 สนามที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 สนามที่ 5 จังหวัดชัยนาท

5. ด.ช.พชร  หอมประไพ ป. 4/9 รุ่นยุวชนอายุ 9 ปีชาย

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 7 สนามที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 คลาส B สนามที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3คลาส B สนามที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 6 สนามที่ 5 จังหวัดชัยนาท

6. ด.ช.พัสกร  แท่นทอง ม.1/1 รุ่นยุวชนอายุ 12 ปีชาย

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 สนามที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 สนามที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 สนามที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่5 สนามที่ 5 จังหวัดชัยนาท

– รางวัลถ้วยรางวัลคะแนนรวม 5 สนาม อันดับที่ 4

7. นายอนุรักษ์ ภูอกิจ ม.3/6 รุ่นยุวชนอายุ 15 ปี ชาย

            – รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 7 สนามที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 6 สนามที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 สนามที่ 4 จังหวัดสุโขทัย

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 สนามที่ 5 จังหวัดชัยนาท

– รางวัลถ้วยรางวัลเกียรติยศคะแนนรวม 5 สนาม อันดับที่ 4

8. ด.ช.นฤเบศ  พึ่งเชื้อ ม.3/10 รุ่นยุวชนอายุ 15 ปีชาย

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 สนามที่ 1 สนามจังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 สนามที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 สนามที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 สนามที่ 4 จังหวัดสุโขทัย

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 สนามที่ 5 จังหวัดชัยนาท

– รางวัลถ้วยรางวัลคะแนนรวม 5 สนาม อันดับที่2

ประกาศเรื่องการจอดรถของผู้ปกครองช่วงเปิดเทอม

ประกาศเรื่องการจอดรถของผู้ปกครองช่วงเปิดเทอม

เนื่องจากโรงเรียนมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนในการคัดกรอง COVID-19    ในช่วงเปิดเทอมนี้จึงไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนำรถยนต์มาจอดภายในโรงเรียน  
ผู้ปกครองสามารถนำรถไปจอดได้ที่ลานจอดรถหน้าค่ายทหาร และบริเวณตลาดนัดคลองถม    

ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โรงเรียนขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียน จากเดิมวันที่ 16 เมษายน –  8 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 7-20 พฤษภาคม  2563  ในวัน เวลาราชการ

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.srvschool.ac.th

ประกาศเลื่อนการจำหน่ายหนังสือและเครื่องแบบนักเรียน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โรงเรียนขอเลื่อนการจำหน่ายหนังสือและเครื่องแบบนักเรียน จากเดิมวันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2563

นักเรียนสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.srvschool.ac.th