ระบบตรวจสอบผลการเรียน โรงเรียนสำเร็จวิทยาปี 2562

กรอกเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน แล้วกดค้นหา หากข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อ ครูประจำชั้น

กรุณากรอกข้อมูลนักเรียน

ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อน กรอกเลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขประจำตัวนักเรียน